× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

aniony grupa ii

S2– NO2 CH3COO

II grupa analityczna anionów - sole srebra trudno rozpuszczalne w wodzie, lecz rozpuszczalne w kwasie azotowym; sole baru są rozpuszczalne w wodzie


Siarczki

Siarczki są solami bardzo słabego kwasu siarkowodorowego. Siarkowodór jest gazem silnie trującym, w małym stopniu rozpuszczalnym w wodzie; jest on kwasem tak słabym, że jego sole hydrolizują w wodzie z wydzieleniem siarkowodoru. Siarkowodór i jony siarczkowe są silnymi reduktorami. Większkość metali tworzy siarczki trudno rozpuszczalne w wodzie.

2H+ + S2– → H2S

Pod wpływem mocnych kwasów wydziela się siarkowodór - gaz o silnym charakterystycznym zapachu (zgniłych jaj).

S2– + 2H2SO4 → SO2 + S + 2H2O + SO4

Wydziela się wolna siarka, tworząc koloid


Azotyny

Kwas azotawy [azotowy(III)] jest nietrwałym kwasem średniej mocy. Rozkłada się w wyniku reakcji dysproporcjonowania na tlenek azotu(II) i kwas azotowy(V). W środowisku alkalicznym jon azotynowy jest trwały. Azotyny metali są w większości rozpuszczalne w wodzie. Azotyny są utleniaczami w stosunku do jodków, a reduktorem w stosunku do silnego utleniacza, jakim jest nadmanganian. Azotyny tworzą rozpuszczalne kompleksy z niektórymi metalami, np: z kobaltem(III) i z platynowcami.

NO2 + Ag+ → AgNO2

Strącają się białe igły azotynu srebra, rozpuszczalne w gorącej wodzie

3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O

2NO + O2 → 2NO2

Wydziela się brunatny dym ditlenku azotu, o charakterystycznym zapachu (przypomina zapach chloru)


octany

Kwas octowy jest cieczą o ostrym zapachu, mieszającą się z wodą w każdym stosunku. Jest kwasem słabym. Octany są na ogół dobrze rozpuszczalne w wodzie; ograniczoną rozpuszczlaność wykazują tylko octany srebra i rtęci(I). Octany tworzą z jonami niektórych metali [np; Fe(III), Al, Be] rozpuszczalne, niezbyt trwałe kompleksy.

CH3COO + H+ → CH3COOH

Charakterystyczny zapach kwasu octowego; wydziela się również po ogrzaniu roztworu

Fe3+ + 3CH3COO → (CH3COO)3Fe

Ciemnoczerwony kompleks, nie ekstrahuje się eterem dietylowym ani alkoholem pentylowym


« Poprzednia Następna »