× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

Próba płomieniowa

Na K Ca Sr Ba Li Rb Cs Cu B Pb Sn As Sb Bi

fot. Kacper Budziłowski / AparatyDwa

Próba płomieniowa, czyli barwienie płomienia palnika gazowego jest przykładem wykorzystania zjawiska emisji promieniowania w analizie jakościowej. Metoda emisyjnej spektroskopii atomowej polega na badaniu charakterystycznego promieniowania emitowanego przez atomy pierwiastków po ich wzbudzeniu w odpowiedniej temperaturze. W wysokiej temperaturze związki niektórych metali wyparowują, a ich pary pobudzone do świecenia zabarwiają płomień palnika w charakterystyczny dla siebie sposób. Zabarwienie to jest efektem wzbudzenia atomów metali w płomieniu, które wracając do stanu podstawowego emitują kwant światła o ściśle określonej długości fali. Do tego doświadczenia najlepiej używać drucika platynowego kilkakrotnie oczyszczonego przez zanurzenie w kwasie solnym i wyprażonego w nieświecącym płomieniu palnika gazowego.

UWAGA!

Nie należy badać w płomieniu, na druciku platynowym, roztworów zawierających metale ciężkie, ponieważ metale te wtapiają się w platynę. Można wtedy użyć drutu z innego metalu np. drutu niklowo-chromowego.

Zdjęcia pochodzą z wikipedia.pl


Sód

Intensywny żółty

Potas

Fiołkowy

Wapń

Ceglastoczerwony


Stront

Karminowowczerwony

Bar

Zielony

Lit

Czerwony


Rubid

Fioletoworóżowy

Cez

Fioletoworóżowy

Miedź

Zielony


Bor

Jasny zielony

Ołów

Białoniebieski

Cyna

Białoniebieski


Arsen

Niebieski

Antymon

Bladozielony

Bizmut

Błekit/lazur