× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

Analityczny podział jonów

Kationy Aniony

fot. Kacper Budziłowski / AparatyDwa

Kationy

Podział według R. Freseniusa

Ag +   Hg2 2+   Pb 2+

IIA:  Hg 2+  Pb 2+   Cu 2+  Bi 3+  Cd 2+

IIB:  Sn 2+  Sn 4+  As 3+  As 5+  Sb 3+  Sb 5+

Co 2+   Ni 2+   Zn 2+   Mn 2+   Fe 2+   Fe 3+   Al 3+   Cr 3+   Ce 4+

Ba 2+   Sr 2+   Ca 2+

K +   Na +   Mg 2+   NH4 +

Aniony

Podział według R. Bunsena

Cl  Br  I  CN  SCN  Fe(CN)64–  Fe(CN)63–

S2–  CH3COO  NO2

SO32–  CO32–  C2O42–  MoO42–  BO33–

PO43–  AsO43–  AsO33–  S2O33–  CrO42–

NO3  ClO3  MnO4

SO42–  F

SiO32–  i inne nielotne kwasyfot. Kacper Budziłowski / AparatyDwa