× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

aniony grupa v

NO3 ClO3 MnO4

V grupa analityczna anionów - sole srebra i sole baru są rozpuszczalne w wodzie.


Reakcja obrączkowa

Chemiczna reakcja charakterystyczna umożliwiająca wykrycie azotynów i azotanów. Próba polega na redukcji jonów NO3/NO2 do tlenku azotu(II) za pomocą zakwaszonego roztworu siarczanu żelaza(II) i obserwacji powstawania nietrwałego kompleksowego jonu nitrozylżelaza(II) [Fe(NO)]2+ o intensywnym brązowym zabarwieniu. Dzięki specyficznej technice wykonania próby (wprowadzenie roztworów do probówki bez ich zmieszania), zabarwienie ma kształt obrączki na granicy roztworów.

Sposób wykonania: do 2-3 kropli badanej próby dodajemy 20-30 kropli stężonego kwasu siarkowego (10-krotny nadmiar w stosunku do próby). Zawartość probówki chłodzimy pod strumieniem zimnej wody. Zimną probówkę przechylamy i wprowadzamy ostrożnie po ściance roztwór siarczanu(VI) żelaza(II) (co najmniej 4-krotny nadmiar w stosunku do użytej probówki). Ustawiamy ostrożnie, nie mieszając, probówkę w pionie. Na granicy zetknięcia się dwóch cieczy o różnej gęstości powstaje brunatna obrączka.

3Fe2+ + NO3 + 4H3O+ → NO + 3Fe3+ + 6H2O

Fe2+ + nNO → [Fe(NO)n]2+

Reakcja obrączkowa; powstaje brunatny, nietrwały kompleks żelaza(II)


Nadmanganian

Nadmanganian jest silnym utleniaczem w środowisku kwasowym (redukuje się do Mn2+), słabszym w środowisku obojętnym (redukuje się do MnO2) i jeszcze słabszym w środowisku alkalicznym (redukuje się do manganianu).

5S2– + 8MnO4 + 24H+ → 5SO42– + 8Mn2+ + 12H2O

5SO32– + 2MnO4 + 6H+ → 5SO42– + 2Mn2+ + 3H2O

10SCN + 12MnO4 + 16H+ → 5(CN)2 + 12Mn2+ + 8H2O + 10SO42–

10I + 2MnO4 + 16H+ → 5I2 + 2Mn2+ + 8H2O

5NO2 + 2MnO4 + 6H+ → 5NO3 + 2Mn2+ + 3H2O

10Cl + 2MnO4 + 16H+ → 5Cl2 + 2Mn2+ + 8H2O

5Fe(CN)64– + MnO4 + H+ → 5Fe(CN)63– + Mn2+ + 4H2O

Intensywne fioletowe zabarwienie jonów MnO4


2MnO4 + 5SO32– + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42– + 3H2O

Bezbarwny roztwór

2MnO4 + 3SO32– + H2O → 2MnO2 + 3SO42– + 2OH

Brunatny, kłaczkowaty osad

2MnO4 + SO32– + 2OH → 2MnO42– + SO42– + H2O

Zielony roztwór


« Poprzednia Następna »