× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

kationy grupa iv

Ca2+ Sr2+ Ba2+

IV grupa analityczna metali (grupa węglanu amonu) obejmuje kationy strącan przez węglan amonu z roztworu obojętnego lub słabo alkalicznego w postaci trudno rozpuszczalnych białych węglanów. Z tego powodu przy ich wykrywaniu pomocna jest próba płomieniowa. Są to pierwiastki  Ca   Sr  Ba  Ra

Przepis

Do badanego zobojątnionego roztworu dodaje się 10% roztwór węglanu amonu lub węglanu sodu.


Wapń

Kationy Ca2+ są bezbarwne, nie wykazują właściwości amfoterycznych. Tworzą mało trwałe kompleksy w środowisku zasadowym z winianami, cytrynianami i z EDTA. Tworzy różowoczerwony kompleks z czernią eriochromową T, co znajduje zastosowanie w miareczkowaniu.

Roztwór wodorotlenku wapnia w wodzie jest mocną zasadą, lecz rozpuszczalność Ca(OH)2 jest niewielka (1,26 g w 1L 20°C)

Wapń tworzy białe nierozpuszczalne sole z węglanami, fosforanami, siarczanami, fluorkami i szczawianami.

Ca2+ + CO32– → CaCO3

Biały krystaliczny osad, rozpuszcza się w kwasie wydzielając pęcherzyki CO2

Próba płomieniowa

Ceglastoczerwony


Stront

Wodorotlenek strontu jest lepiej rozpuszczalny w wodzie niż wodorotlenek wapnia. Jest mocną zasadą. Jony Sr2+ są bezbarwne. Stront tworzy kompleksy podobne do kompleksów wapnia, lecz słabsze.

Stront tworzy żółty osad z chromianami i białe osady z węglanami, fosforanami, szczawianami i fluorkami.

Sr2+ + CO32– → SrCO3

Biały krystaliczny osad, rozpuszcza się w kwasie wydzielając pęcherzyki CO2

Sr2+ + CrO42– → SrCrO4

Z dość stężonych roztworów strąca się żółty osad, rozpuszczający się już nawet w niewielkich ilościach kwasu octowego


Bar

Jony Ba2+ są bezbarwne. Jest mocniejszą zasadą niż Sr(OH)2 ale słabszą od NaOH i KOH. Bar wydziela wodór nie tylko z rozcieńczonych kwasów i wody, lecz także z alkoholu.

Kompleksy baru z EDTA, winianami i cytrynianami są jeszcze słabsze niż kompleksy strontu i wapnia.

Bar tworzy białe nierozpuszczalne sole z węglanami, fosforanami, siarczanami, fluorkami i szczawianami.

Próba płomieniowa baru

Ba2+ + CO32– → BaCO3

Biały krystaliczny osad, rozpuszcza się w kwasie wydzielając pęcherzyki CO2

Ba2+ + CrO42– → BaCrO4

Jasnożółty osad


« Poprzednia Następna »