× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

Związki organiczne

Fluoresceina

Fluoresceina jest ciemnoczerwonym proszkiem, słabo rozpuszczalnym w wodzie i w alkoholach. W roztworach o odczynie zasadowym wykazuje silną zielonożółtą fluorescencję. Fluoresceina absorbuje maksymalnie światło o λ=494 nm i emituje maksymalnie λ=521 nm (w wodzie). pKa = 6.4

C20H12O5 + 4Br2 → C20H8O5Br4 + 4HBr

Fluoresceina reaguje z wolnym bromem przechodząc w czerwoną eozynę Y. Dolna warstwa to DCM, w którym rozpuszczony był brom


Fluoresceina w roztworze kwasowym wykazuje śladową fluorescencję

C20H12O5 + 2OH → C20H10O52– + 2H2O

Fluoresceina po dodaniu zasady (pH > 6.4) zaczyna intensywnie fluoryzować
2 C6H5NH2 + Cu2+

Anilina tworzy z jonami Cu2+ intensywnie zabarwiony zielony kompleks, o nieznanej budowie

CH3COCH3 + 3I2 + 4OH → CHI3 + CH3COO + 3I + 3H2O

Reakcja haloformowa służy do wykrywania metyloketonów. Do próbki dodaje się halogenu, najczęściej jodu (w jodku potasu) i mocnej zasady. Reakcja tworzy kwas karboksylowy i jodoform - nierozpuszczalny, jasnożółty osad o bardzo charakterystycznym zapachu • Oranż metylowy
 • Fluoresceina
 • Fenoloftaleina
 • Tymoloftaleina
 • Czerwień metylowa
 • Czerwień fenolowa
 • Czerwień bromofenolowa
 • Błękit tymolowy

 • Ferroina
 • Difenyloamina
 • Dimetyloglioksym
 • Hydroksyloamina
 • Anilina
 • Sprzęganie diazoniowe

 • Rezorcyna
 • Kwas winowy
 • Kwas askorbinowy
 • Aldehyd octowy
 • Glukoza