× Strona Główna Podział jonów Próba płomieniowa Związki organiczne Indeks jonów

aniony grupa vii

SiO32– IO3 BrO3 [Fe(CN)5NO]2–

VII grupa analityczna anionów - tworzą się rozpuszczalne sole tylko z jonami metali alkalicznych.


Krzemiany

Krzem w związkach jest najczęściej czterododatni. Najważniejszym związkiem krzemu jest tlenek SiO2 zwany krzemionką. Tlenek ten nie rozpuszcza się w kwasach z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Dwutlenek krzemu jest bezwodnikiem kwasu metakrzemowego H2SiO3, substancji galaretowatej trudno rozpuszczalnej w wodzie. Kwas krzemowy rozpuszcza się w alkaliach, tworząc rozp. krzemiany metali alkalicznych. Roztwory metakrzemianów potasowców, nazywa się "szkłem wodnym". Roztwory te mają, wskutek hydrolizy, odczyn silnie alkaliczny, kwas krzemowy bowiem jest kwasem bardzo słabym. Krzemiany innych metali są trudno rozpuszczalne.

SiO32– + 2H+ → H2SiO3

Wydziela się biały galaretowaty kwas krzemowy

SiO32– + 2Ag+ → Ag2SiO3

Strąca się żółty osad


Jodany

IO3 + 5I + 6H+ → 3I2 + 3H2O

Tworzy się wolny jod o charakterystycznej barwie i zapachu


Bromiany

Bromiany BrO3 zawierają brom na V stopniu utlenienia. Są silnymi utleniaczami - utleniają np. siarkowodór, dwutlenek siarki, jodowodór, przy czym redukują się do bromków. Mianowane roztwory bromianu potasu stanowią podstawę metody miareczkowej - bromianometrii.

Stężony kwas siarkowy rozkłada kwas bromowy/bromiany z wydzieleniem bromu:

4HBrO3 → 2Br2 + 5O2 + 2H2O

BrO3 + 5Br + 6H+ → 3Br2 + 3H2O

Bromki w środowisku kwasowym redukują bromiany do dibromu o charakterystycznej barwie i zapachu


Nitroprusydek

[Inaczej pentacyjanonitrozylożelazian(III)]

[Fe(CN)5NO]2– czerwonobrunatny nitroprusydek tworzy się podczas reakcji heksacyjanożelazianu(II) ze stężonym kwasem azotowym(V) w myśl reakcji:

[Fe(CN)6]4– + 2 HNO3 → [Fe(CN)5NO]2– + CO2 + NH4NO3

Stosowany jest jako lek hipotensyjny w stanach nagłych, np. przełomu nadciśnieniowego oraz podczas zabiegów operacyjnych. W organizmie uwalnia tlenek azotu, NO, który powoduje rozszerzenie tętniczek przedwłosowatych oraz zawłosowatych naczyń żylnych.

[Fe(CN)5NO]2– + S2– → [Fe(CN)5(NOS)]4–

Dodanie siarczków powoduje powstanie fiołkowego kompleksu, ciemniejącego po kilkunastu sekundach. Reakcja jest bardzo czuła


« Poprzednia